Auteur: Arjan Lobbezoo

Wat gebeurde er voor Goede Vrijdag en Pasen?

Wat gebeurde er voor Goede Vrijdag en Pasen?

Op bovenstaande foto zie je de hof van Getsemane, de plaats waar Jezus in bad en veel heeft geleden.

Stel dat je in contact bent gekomen met iemand die christelijk is. Of je volgt in deze periode een kerkdienst. Dan zul je merken dat het in de periode voor Pasen vaak over lijden gaat: we noemen dat ook wel de lijdensweken.

Tijd om na te denken over het lijden

Wat is er veel lijden! Denk aan de oorlog in Oost Europa en de recente aardbeving in Turkije en Syrië. De beelden staan nog op ons netvlies. Maar in de tijd voor Goede Vrijdag en Pasen gaat het over het lijden van Jezus.

Misschien hoor je deze verhalen over Jezus wel in concerten, films of uitzendingen. Verhalen over Judas die Hem verraadt, en Pilatus die handenwringend een uitweg zoekt om Jezus niet onschuldig te hoeven veroordelen.

Waarom gebeurt dit allemaal in deze periode? Wat is dit toch voor verhaal in de Bijbel? En waarom boeit het al eeuwen de mensheid? De persoon waar alles om draait is Jezus. Want in deze periode denken christenen aan het lijden en sterven van Jezus: Goede Vrijdag. En het keerpunt daarna: de opstanding van Jezus met Pasen.

Waar komt het gebruik vandaan?

Voor christenen is deze voorbereiding op Goede Vrijdag en het Paasfeest alle eeuwen door belangrijk geweest. De vroegere kerk heeft voorgesteld dat deze gebeurtenissen ieder jaar terug moeten komen. En dat is alle eeuwen door zo gebleven.

De lijdenstijd begint 7 weken voor Pasen. Er zijn verschillende tradities, maar de periode is bij alle tradities wel grotendeels hetzelfde. Zoals de adventstijd 4 weken vooraf gaat aan Kerst, zo begint de lijdenstijd 7 weken voor Pasen.

Waar gaat het verhaal over?

Het lijdensverhaal is een lang en verdrietig verhaal. Het verhaal begint ermee dat Jezus met zijn discipelen en een Paasmaaltijd houdt: het eerste avondmaal. Tijdens deze maaltijd wordt Judas door Jezus ontmaskerd, terwijl de anderen dat niet merken. Na de maaltijd gaat Jezus naar Gethsemane, een tuin waar Hij bidt en het geestelijk heel zwaar heeft. Zijn discipelen vallen in tussentijd in slaap.

Midden in de nacht komt er een grote menigte op hen af en wordt Jezus door Judas verraden met een kus. Jezus wordt gevangen genomen. De discipelen vluchten kort daarna weg. En Jezus wordt meegenomen. Hij wordt eerst verhoord door het Sanhedrin (Joodse overheid). Jezus wordt door hen mishandeld en aangeklaagd door valse getuigen.

Daarna wordt Jezus voorgeleid aan de Romeinse overheid. De Romeinse stadhouder Pilatus probeert allerlei listen te verzinnen om Jezus niet onschuldig te hoeven veroordelen. De joden eïssen namelijk dat Jezus gekruisigd wordt. Dit was de ergste straf voor misdadigers die in die tijd leefden. Uiteindelijk zwicht Pilatus onder de druk van het volk en spreekt het doodsvonnis uit. Jezus wordt daarna weggeleid. Daarna volgt de kruisiging.

Bovenstaande is een beknopte samenvatting van een lang verhaal uit de Bijbel. Het gaat over de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Je kunt het oorspronkelijke verhaal zelf lezen in de vier evangeliën. In ieder evangelie in de Bijbel staat het achterin in de laatste hoofdstukken.

Wat kun je hiermee?

Dat is een belangrijk vraag! Je bladert misschien als het even kan het liefst snel door naar het verhaal van Pasen en de opstanding. Want dit voorafgaande verhaal is zó erg. Maar toch, het staat er niet voor niets. En Jezus deed het ook ‘niet voor niets’. Ik heb geprobeerd te bedenken wat je hiermee kunt als je hier nog weinig van af weet. Ik hoop dat jij/u er iets aan hebt:

 • Over het algemeen willen wij als mensen graag de waarheid weten. Denk aan een ernstige strafzaak. Uiteindelijk geeft het weten van de waarheid de mogelijkheid tot erkenning en verwerking.
 • Zo is het bij dit verhaal eigenlijk ook. Waarom zou je niet lezen wat er gebeurt is? Want hierdoor kun je juist vrede krijgen.
 • Het is een verhaal met zoveel emotie en ruwe werkelijkheid dat geen mens het zou kunnen bedenken. Laat het eens op je inwerken. Wat zou God er toch mee bedoelen?
 • Als je denkt aan het lijden van Jezus kun je mogelijk eigen lijden relativeren. Mensen die het moeilijk hebben kunnen hun hoop en kracht halen uit wat Jezus heeft gedaan.
 • God wil zo Zijn liefde aan je laten zien. Besef dat Hij dit niet zomaar deed, maar met een bedoeling.

Wat kun je van dit verhaal leren?

Jezus moest lijden want hij wilde de straf die mensen verdiend hebben wegnemen. Jezus heeft iets heel bijzonders en goeds gedaan voor de mensen! Hij gaf Zijn leven (daar denken we aan op Goede Vrijdag). Eigenlijk verdien je zelf wat Jezus heeft doorgemaakt. Maar als je in Hem gelooft neemt God de straf weg en geeft Hij je vrede.

Met Pasen is Jezus opgestaan en zo laat Hij zien dat Hij het échte leven kan geven. Er gloort dus hoop. Al is het nog zo erg: er is redding mogelijk! Het is wel belangrijk dat je hiermee ‘iets gaat doen’. Lees daarom het verhaal. Verdiep je daarom verder in de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Vraag jezelf eens af of je op God zou willen vertrouwen? En of je dit verhaal zou kunnen gaan geloven!

Dit verhaal is in de Bijbel terug te lezen. Je kunt deze verhalen vinden in het Nieuwe Testament (2e gedeelte). Deze boeken heten het Evangelie van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes en zijn geschreven door mensen die het zelf van dicht bij meegemaakt hebben.

Over een maaltijd en gastvrijheid

Over een maaltijd en gastvrijheid

Lees de verhalen in de Bijbel: het boek Lukas hoofdstuk 14

Veel mensen vinden dat iedere religie wel iets goeds heeft. Misschien jij ook wel? Maar… heb je jezelf weleens écht verdiept in het christelijke geloof? Lees dit artikel door om te lezen wat Jezus zelf heeft verteld! En leer iets over het christelijke geloof.

Beeld van een eigentijdse maaltijd. Dit artikel is gebaseerd op het Bijbelboek Lukas hoofdstuk 14. In dit verhaal is Jezus uitgenodigd voor een maaltijd. Hij gebruikt dit beeld om zijn omstanders nieuwe dingen te leren over het Koninkrijk van God.

Na het vorige artikel maken we een sprong door de tijd. In onderstaande verhaal is Jezus ongeveer 30 jaar oud geworden. Jezus vertelt inspirerende verhalen. Hij doet dit tijdens Zijn rondreis door het land. Hij ontmoet veel mensen en komt in allerlei situaties. Je kunt de originele verhalen in de Bijbel lezen.

Oproep tot nederigheid

Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd. Tijdens zijn aanwezigheid merkt Hij dat velen de beste plaats voor zichzelf toe-eigenen. Iedereen zoekt het beste plekje zullen we maar zeggen. Dat is niet goed en egoïstisch. Jezus vertelt daarom een gelijkenis, een verhaal waar we iets van kunnen leren. In het verhaal geeft Jezus praktische tips:

Als je ergens bent uitgenodigd ga dan niet op de beste plaats zitten. Stel dat de gastheer je naar een lagere plaats moet sturen! Dat is tegen alle fatsoenregels. Maar, zegt Jezus: ga eerst op de minste plaats zitten. Als de gastheer je ziet zal hij zeggen: vriend ga op een betere plaats zitten! Jezus eindigt het verhaal met de volgende woorden:

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

 

De grote maaltijd

Een ander verhaal in dit hoofdstuk gaat ook over een maaltijd. Jezus vertelt over een man die een grote maaltijd organiseert. Hij stuurt zijn dienaar erop uit. Hij mag veel mensen uitnodigen voor de maaltijd. Maar, iedereen die gevraagd wordt begint zich te verontschuldigen. Alle genodigden hebben ineens een excuus waardoor ze niet (willen) komen.

De dienaar komt terug en heeft dus slecht nieuws voor de gastheer: er komt niemand op de maaltijd… Wat een teleurstelling! En wat zal het de gastheer te denken geven. Hij is er zelfs boos over! Hij vraagt zijn dienaar om er opnieuw op uit te gaan. Hij zegt: ga in de straten en stegen en zoek armen, verminkten, kreupelen en blinden. Breng hen hier naar binnen voor de maaltijd.

Het verhaal eindigt met de boodschap: er is nog steeds plaats.

 

Wat kun je hiermee?

Wat bedoelt Jezus met dit verhaal? Ik denk dat je het zo moet lezen: God is de gastheer, Misschien is Jezus zelf wel de dienaar in het verhaal. De gastheer (God) heeft goede bedoelingen en gaat een grote maaltijd en een mooi feest voorbereiden.

Gastvrij wordt iedereen uitgenodigd door de dienaar of Jezus zelf. Maar uiteindelijk weigeren veel mensen omdat ze genoeg hebben. Of hebben ze er eigenlijk geen zin in?

Anderen die er misschien totaal niet op rekenen krijgen een geweldig aanbod. Ze gaan hierop in en komen tot de maaltijd! Ze worden er zelfs heen gebracht. Wat geweldig!

Je mag dit ook zo lezen: de maaltijd – die het beeld is van het Koninkrijk van God – begint binnenkort. En de oproep komt als het ware ook naar jou. Ben je bereid om in te gaan op de uitnodiging als je die krijgt? Waarom wel? Of waarom niet? Denk er in ieder geval alvast eens over na!

Uitleg

De verhalen die Jezus verteld hebben altijd iets bijzonders. Vaak met een omwending die je totaal niet verwacht. In dit verhaal hebben de welgestelden geen behoefte terwijl de armen genodigd worden en komen. Jezus roept ook op tot bescheidenheid en nederigheid. Dit is hoe Hij het graag ziet.

Christenen zijn als het goed is bescheiden. Zij zijn mensen die van zichzelf niets hebben. Maar zij krijgen alles van God en Jezus hun Zaligmaker. Ze krijgen het voor niets! We noemen dat ook wel genade. Denk hierbij gerust aan het begrijpelijke beeld van een maaltijd. Zo wil God Zijn goedheid laten zien. Geloof jij dat?

In dit verhaal komt vooral de bewogenheid en bereidwilligheid van God en Jezus naar voren. Zeg maar een positieve en vriendelijke kant. Er zijn ook Bijbelverhalen waarbij de nadruk ligt op de noodzaak om te luisteren én te geloven. Deze verhalen staan in de Bijbel omdat er ook een andere kant is. De kant van leegte en voor altijd zonder God te zijn. Laat daarom je kans niet voorbijgaan en ga in de op de uitnodiging van God! Geloof wat Jezus zegt. Geloof in Hem!

Een nieuw begin

Een nieuw begin

Gebaseerd op Bijbelboek Mattheüs hoofdstuk 2

Het leven kan aangenaam zijn, leuk, maar je kunt ook pech hebben. Waarbij je moeilijke dingen ervaart. Het leven is soms mooi en wreed tegelijk. Probeer er maar het beste van te maken en wees een beetje lief voor elkaar.

Bovenstaande zou zomaar een tekst kunnen zijn op een kaart, nieuwjaarsgroet of in een tv programma. Iets wat je herkent en een weergave is van wat je meemaakt. Maar geeft het je ook echt voldoening? Geeft het je houvast? Ik denk het niet.

Misschien heb je nog nooit van God gehoord? En toch kan er ineens iets gebeuren in je leven. Waardoor je diep van binnen begrijpt dat er meer is. En je beseft dat God iets tegen jou zegt! Daarom schrijf ik dit artikel vanuit een boeiend Bijbelverhaal. In het verhaal gebeurt namelijk net zoiets!

Het verhaal

Uit Bijbelboek Mattheüs hoofdstuk 2

Dit verhaal gaat over de wijzen uit het oosten. Zij gaan op zoek naar de geboren Koning, omdat ze Zijn ster aan de hemel hebben gezien. De wijzen leefden in het verre oosten. Er zijn de nodige verhalen over hen geschreven, maar eigenlijk weten we niet precies wie zij waren. Ook weten we niet exact waar zij vandaan kwamen behalve dat ze uit het oosten kwamen. In de Bijbel staat dit verhaal heel beknopt beschreven.

Wat we wel weten is dat het magiërs en wetenschappers waren met kennis van de wonderen uit het heelal. Mensen die geloof hechtten aan bijzondere gebeurtenissen en die zich spiritueel lieten voeden. We gaan er vanuit dat zij ongelovige mensen waren, omdat ze geen kennis hadden van de ware God. Tenminste, misschien waren ze wel heel gelovig… Lees verder en laat het eens goed tot je doordringen!

Wat gebeurde er?

Tijdens een nacht ontdekken de wijzen een heel bijzondere ster. Ze begrijpen dat deze ster een wonderlijk signaal is. De wijzen vragen zich af wat dit teken hen te zeggen heeft? Ze rusten niet voordat ze er meer over weten. De wijzen gaan lezen en zoeken en komen tot de conclusie dat er een Koning geboren moet zijn. Hoe weten ze dat? God benadert hen in hun eigen leefwereld met deze boodschap.

Wat valt op?

Ze geloven de boodschap en trekken hun conclusie. Ze gaan op reis: op zoek naar de geboren Prins waarvan ze de ster zagen. Het boeit hen blijkbaar niets dat het misschien een hachelijke onderneming is. Na hun reis komen ze in Israël uit. Ze verwachten hier misschien wel veel feestvreugde te vinden, want hier moet het Kind geboren zijn…

Maar ze komen tot een ontnuchterende ontdekking. Niemand weet iets van een geboren Koningskind. De geestelijken niet. De Romeinse Koning Herodes ook niet. Wel wordt Herodes erg ongerust! Hij gelooft het blijkbaar wel en wordt wantrouwend. Is zijn troon in gevaar?

Hoe verder?

Zitten de wijzen er naast? Je zou het bijna denken, maar ze laten zich niet uit het veld slaan! Ze krijgen nieuwe adviezen van de godsdienstige Joden om naar Bethlehem te gaan. Onderweg zien ze opnieuw het teken van de ster. Het maakt hen ongelooflijk blij! Ze volgen de ster en vinden het geboren Kind Jezus in Bethlehem. Ze aanbidden het Kind en geven Hem geschenken. Daarna worden ze door God gewaarschuwd in een droom om rechtstreeks terug te gaan naar hun eigen land. Ze vertrekken: vol van vreugde en innerlijke vrede.

Hoe gaat het verder?

We weten het eigenlijk niet precies. In de Bijbel stopt het verhaal hier, althans het verhaal over de wijzen. Volgens legenden worden de wijzen later gedoopt door Thomas en zullen ze een christelijk leven gaan leiden. En veel betekenen in hun eigen land. Naar mijn mening zou dit goed kunnen. Want als je Jezus leert kennen dan wordt je hele leven veranderd. Ik vindt het dan ook een hele aannemelijke gedachte dat ze zich bekeert hebben tot God en Jezus. Dat ze hun oude (heidense) leven achter zich hebben gelaten en Hem zijn gaan volgen door het geloof.

Maar misschien stopt het verhaal hier wel om ruimte te laten voor een nieuwe invulling voor jou. Een open einde, zodat je het verhaal zelf verder in kunt laten vullen. Wat zou jij doen?

Wat kun je met dit verhaal?

God benadert jou misschien ook in je eigen leefwereld. In jouw eigen gewoonten. Zonder dat je Hem al kent. Als dat gebeurt is dat best bijzonder. Maar zo is God wel echt! Daar hoef je niet aan te twijfelen. Door de jaren heen heeft God altijd mensen aangeraakt met Zijn boodschap en liefde. De verhalen uit de Bijbel onderstrepen dat.

Jouw leven is onzeker. Soms ervaar je leuke en fijne dingen. Maar het kan ook anders zijn. Het kan zijn dat het leven voor je tegenvalt en wreed blijkt te zijn. Maar als je net als de wijzen ‘op reis gaat’ en de tekenen van God gelooft kom je goed uit. Dan ligt je leven niet langer vast in een soort noodlot. Dan kom je bij Jezus uit en begint er een nieuw leven voor je. Hij wil je houvast geven.

Ik kan een hele serie tips opsommen, maar dat doe ik al zo vaak ;-), dus deze keer laat ik het hierbij. Zodat je het verhaal zelf kunt lezen en er eens over na kunt denken. Een goed nieuwjaar toegewenst!

Jezus is geboren

Jezus is geboren

Gebaseerd op het Bijbelverhaal in Bijbelboeken Mattheüs 1 en Lukas 2

Het is de dag voor Kerst. We zijn al vroeg op pad voor wat laatste boodschappen. Onze stad Vianen is in kerstsfeer: lichtjes, rendieren, kerstmutsen in de winkelstraat. Het voelt best gezellig, maar er mist iets… Dan hoor ik ineens vanaf de toren van de kerk de klokken een kerstlied spelen: “Komt allen tezamen, en jubel van vreugde… komt, laten wij aanbidden: die Koning!”

Dit is voor mij een echt en authentieke kerstgeluid! Veel mensen weten niet precies wat kerst inhoudt. Met kerst denken christenen eraan dat er een Koningskind is geboren. Zijn naam is Jezus. Dit echte Kerstverhaal is terug te lezen in de Bijbel in het Bijbelboek Mattheüs 1 of Lukas 2.

Het verhaal

Twee jongen mensen met de naam Jozef en Maria wonen in de stad Nazareth in Israël. Maria is door een wonder zwanger geworden. Dit is gebeurt voordat ze met Jozef samengekomen is. Samen met Jozef gaat ze naar Bethlehem. Het is een lange reis.

Als Jozef en Maria in Bethlehem aankomen is er voor hen geen plaats in de herberg. Mogelijk is het erg druk. Uiteindelijk komen ze in een gebouw terecht wat waarschijnlijk door de herders gebruikt wordt. Hier wordt Jezus geboren. Hij wordt in doeken gewonden, zoals in die tijd de gewoonte was. Jezus wordt in een kribbe (voerbak) gelegd.

Bijzondere gasten

Daarna gebeuren er bijzondere dingen. De herders krijgen een boodschap van de engelen en gaan op zoek naar Jezus. Later komen de wijzen uit het oosten door een ster te volgen. Zij aanbidden Jezus en geven Hem geschenken. Later zijn er meer mensen die Jezus herkennen en aanbidden.

Wat is er toch aan de hand?

Het is eigenlijk een heel gewoon menselijk verhaal. Maar toch? Hoe komt het dat mensen erachter komen dat er een bijzonder kindje in de wereld kwam? Waarom werd dit Kind geboren en aanbeden? En waarom wordt dit feest ieder jaar door christenen gevierd?

Er is maar één reden: het kind Jezus is geboren! De profeten hadden dit al voorzegt. Dat Jezus de Messias (redder) in Bethlehem geboren zou worden. Dat God weer bij de mensen zou komen en vrede zou geven. God kwam naar deze aarde. God werd mens!

Waarom deze geboorte?

Het kindje Jezus komt op een hele tere en armoedig manier op deze wereld. Waarom gebeurde dat op deze manier? Jezus had toch ook groots en vol pracht en praal geboren kunnen worden? Maar dit is nu juist het bijzondere! Jezus wilde klein en nederig worden. Heel gewoon net als ons. Maar wel met een groot doel.

Jezus is namelijk niet zomaar op deze aarde gekomen. Door zijn geboorte, leven, en later zijn lijden en sterven, zal hij gaan betalen voor de zonde van deze wereld. Dat gebeurt later in het verhaal in de Bijbel door Zijn sterven aan het kruis. Door het geloof in Jezus kun je God weer leren kennen. Je kunt dan vergeving krijgen van de verkeerde dingen die je hebt gedaan. Door wat hij betaald heeft.

Hoe gaat dat verder?

Wil je meer weten hierover? Lees het Bijbelverhaal en verwonder je over het eenvoudige verhaal wat toch zo bijzonder is. In vrijwel alle kerken wordt ieder jaar het Kerstfeest gevierd. Maar het verhaal gaat ook daarna meteen verder. In de Bijbel kun je verder lezen wat er allemaal gebeurd in het leven van Jezus en waarom hij naar deze aarde kwam.

Wie was Johannes de Doper?

Wie was Johannes de Doper?

Artikel op basis van de Bijbel – Nieuwe Testamant – vier Evangeliën (eerste 4 boeken)

Foto: gospelimages.nl

De bel gaat. Twee jonge mensen staan voor onze deur. In de vrieskou! Met een boodschap namens hun genootschap. Ik voel sympathie en wordt hier wel warm van ondanks onze verschillende achtergrond. Zij trotseren de kou om bij mij aan te bellen met hun boodschap.

Maar we geloven hier al en dat gunnen we iedereen… Kunnen we dan nog iets betekenen voor elkaar? Ik denk van niet, maar probeer ook wat mee te geven. Vertel de mensen over Jezus! Vertel de mensen dat ze gered moeten worden.

Kan dat dan zomaar? En is dat niet veel te kort door de bocht? Dan denk aan Johannes de Doper. Wat zei hij ook al weer?

“Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld weg neemt.”

En nu weet ik het ineens zeker. Ik ga schrijven over deze boodschap van Johannes de Doper. Want daar hebben anderen wat aan, en misschien ik zelf ook wel… Waarom? Lees verder.

Wie was Johannes de Doper?

Maria (de moeder van Jezus) heeft een nicht en zij heet Elisabeth. Haar man heet Zacharias en is priester. Zij hebben een onvervulde kinderwens. Op een dag wordt Zacharias uitgeloot om als priester een bijzonder offer te brengen in de tempel.

Tijdens het brengen van het offer staat er ineens een engel naast hem. De engel zegt: Jullie gebed is verhoord en jullie zullen een kindje krijgen. Geef hem de naam Johannes. Hij zal een bijzondere taak krijgen om het hart van het volk te veranderen, zoals God beloofd heeft.

Waarom was Johannes belangrijk?

Zacharias, de vader van Johannes had dus een belofte gekregen. Johannes zal een profeet zijn van de Allerhoogste God. Hij zal vooruitgaan om de weg voor Jezus gereed te maken. Om het volk van God voor te bereiden op de komst van Jezus. Waarom? Omdat God barmhartigheid wil betonen. Hij wil naar mensen omkijken!

Bekend persoon

Johannes was een profeet. Hij leefde eerst in de woestijn voordat hij in de openbaarheid trad. Hij was een geestelijke die los van de wereld leefde. Hij was duidelijk anders en had een indrukwekkende persoonlijkheid. Met gezag en een boodschap.

Zijn boodschap was heel anders dan de algemene boodschap in die tijd. Want Johannes riep op tot bekering en vergeving van zonden. Ook begon hij mensen te dopen om hun te leren dat hun zonden afgewassen moeten worden.

Tegelijk had hij ook een scherpe boodschap en prikte door alle vormen heen. Want kwamen er mensen die niet oprecht waren? Dan was hij ook heel streng en wees hun zonden (verkeerde dingen) aan. Maar Johannes had ook een hoopvolle boodschap. De boodschap van het ontvluchten van de toorn van God, de boodschap van redding!

Wat valt op?

Johannes is een opzienbarende persoonlijkheid die respect afdwingt. Hij heeft alles mee om een groot geestelijk leider te worden en enorme veranderingen teweeg te brengen. Niets staat daarbij in de weg. Zelfs de hoogstaande geestelijken (farizeeën en sadduceeën) komen op hem af om zijn boodschap te horen.

Maar als we inzoomen op zijn persoonlijkheid valt iets op. Alle grootheid en zijn persoonlijke belangen zet hij eigenlijk meteen aan de kant. Waarom? Omdat Johannes verwachtingsvol uit ziet naar Iemand anders. Een Persoon waarvoor hij de weg vrij maakt. Als men hem vraag of hij de profeet is zegt hij: nee, ik ben slechts een stem van iemand die roept in de woestijn.

Wat gebeurt er uiteindelijk?

Johannes krijgt veel vragen over wie hij is en wat hij doet. De mensen om hem heen zijn heel nieuwsgierig geworden. Wat is er nu aan de hand? Wat gaat er gebeuren? Maar Johannes wijst structureel van zichzelf af. Lees wat hij bijvoorbeeld zegt:

 • Ik doop u met water, maar let op, midden tussen u staat Iemand die u niet kent.
 • Maar Hij is het die na mij komt, en er toch al eerder was als mij.
 • Hij is zo groot, dat ik mij volledig onwaardig voel.

Dan een tijdje later ziet Johannes Iemand aankomen. Het is Jezus Die gedoopt wil worden. Johannes roept dan uit:

Zie het Lam van God! Dat de zonde van de wereld wegneemt! Hij is het die na mij zou komen, waarvan ik jullie vertelde. Ik kende Hem niet. Maar nu heb ik gezien en ik getuig dat Hij de Zoon van God is!

Wat kunnen we hier van leren?

Wat je zelf doet is niet van direct belang ook al ben je nog zo gelovig. Zelfs als je net zo hard bezig bent als Johannes de Doper. Laat juist alles in je leven in het teken van Gods reddingsplan staan. Verdiep je in het verhaal van Jezus. En laat je redden!

En ik hoop je verder meeleest. Er is nog veel meer te ontdekken. Want het volgende artikel gaat over de geboorte van Jezus. En daarmee begint eigenlijk het verhaal over het reddingsplan van God.

Wie zijn de profeten in de Bijbel?

Wie zijn de profeten in de Bijbel?

Op basis van Bijbelboeken: Jesaja t/m Maleachi

Profeten in de tijd van de Bijbel waren gewone mensen, maar hadden wel een speciale opdracht of bijzondere gaven. Eigenlijk waren het geestelijken in die tijd. Er waren in de tijd van Israël ook wel profeten scholen waar zij les kregen en dingen van God leerden. Profeten werden vaak geraadpleegd door koningen, maar ook door het gewone volk voor raad en advies.

Sommige profeten moesten soms ook best heel streng zijn. Vaak werden door hen de straffen van God voorzegt. Bijvoorbeeld de wegvoeringen van het volk van Israël. Let op dat God met deze waarschuwingen altijd een goede bedoeling had. Hij wil dat de mensen zich tot hem bekeren en weer helemaal voor Hem gaan leven.

Was iedere profeet een echte profeet?

In de tijd van Israël waren er veel profeten. Maar niet iedere profeet werd geleid door de Geest van God. Er waren ook profeten die leugens vertelden (profeteerden). Hun boodschap was dus niet waar. Zij waren valse profeten en onbetrouwbaar. Dat maakte het soms wel lastig. Want wat is nu waarheid?

Profeten in de Bijbel

In de Bijbel zijn ongeveer 17 boeken van profeten opgenomen. Hiermee is hun boodschap opgenomen in de Bijbel en deze kunnen we nu lezen. Als je in deze boeken gaat lezen, dan zul je merken dat het niet altijd gemakkelijk is.

Profeten schrijven vaak over oordeel en roepen op tot bekering en berouw. Er wordt vaak tegen verkeerde dingen gewaarschuwd. Soms in heel beeldende en directe taal. Ook krijgen profeten soms bijzondere visioenen of moeten ze opmerkelijke opdrachten uitvoeren.

De verhalen van de bekendste profeten zijn op genomen in de volgende Bijbelboeken:

 • Jesaja
 • Jeremia
 • Ezechiël
 • Daniël

Andere profeten in kleinere Bijbelboeken zijn:
Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi.

Na het Bijbelboek Maleachi eindigt het Oude Testament, het eerste gedeelte van de Bijbel. Het is wel goed om te weten dat er in de Bijbel veel meer profeten voorkwamen. Je komt dit in de geschiedenissen van het volk van Israël tegen.

Wat kun je hiermee?

Ook in deze tijd zijn er veel religieuze boodschappen. Maar er zij ook veel mensen die een boodschap brengen waardoor je uiteindelijk niet gered wordt! Daarom is het heel goed om te controleren of de boodschap klopt. Is deze echt van God? Dat kunnen we leren van de profeten.

Maar hoe weet je nu dat een boodschap klopt? Christenen gebruiken hiervoor de Bijbel, het boek van God als leidraad. In de Bijbel kun je lezen wat God wil. Ik besef dat dit voor jou een hele zoektocht kan zijn naar de waarheid.

Hoe gaat dat nu?

Binnen kerken en christelijke gemeenschappen zijn  mensen die veel van God weten en dit verder uitleggen. Bijvoorbeeld dominees en evangelisten. Zij zijn eigenlijk ook profeten. Ze worden door de Heilige Geest van God geleid. Daardoor kunnen ze ook goed uitleggen wat de bedoeling van God is.

De profeten in de Bijbel profeteren vaak over de komende Messias. Hier wordt Jezus Christus mee bedoeld. Een bekend voorbeeld is het Bijbelboek van de profeet Jesaja in hoofdstuk 53. In dit gedeelte wordt voorzegt dat Jezus zou komen en wie Hij is.

Hij wordt omschreven als een man die onze smart en ziekten kent en zelfs ook overneemt. Door Zijn striemen en lijden kunnen wij genezen en gered worden als we in Hem geloven. Als je het stuk leest kun je eigenlijk al lezen wie Jezus is en wat Hij zou gaan doen. Belangrijke vraag is wel: doet dit wat met je?

Wat kun je hiermee doen?

 • Wees alert op welke boodschappen je krijgt. Is dit ook een boodschap van God?
 • Lees Bijbelboek Jesaja 53 eens door. Wat vind je van wat je leest?
 • Heb je een idee hoe je de ware boodschap van God kunt herkennen? Vraag het eens aan iemand die al gelooft.
 • Blijf meelezen als er straks verder over Jezus uitgelegd wordt.
Het volk van Israël

Het volk van Israël

Bron afbeelding: Gospelimages.nl

Artikel gebaseerd op met name de eerste zeven Bijbelboeken, maar ook enkele anderen

Jaren geleden waren we in het Open Luchtmuseum in Arnhem. Halverwege stond een medewerker met een nostalgisch apparaat waarmee een touw gemaakt kon worden. Het was een apparaat waaraan veel lange en dunne draden in verschillende kleuren naast elkaar gespannen werden.

Onze kinderen mochten aan het apparaat draaien en in mum van tijd werden de meters lange touwtjes in elkaar gedraaid en ontstond een sterk en dik touw. Dit werd verder afgewerkt en mochten we meenemen als springtouw voor de kinderen. Oersterk, niet kapot te krijgen. Iets nieuws met een oud verhaal.

Aan dit voorbeeld dacht ik toen ik dit stukje ging schrijven. Want wie was het volk van Israël in de Bijbel? Het betreft een volk van vroegere tijden met dus ook oude gebruiken. Vanuit de Bijbel kunnen we deze verhalen lezen. Maar wel oude verhalen die een symbolische ‘rode draad’ bevatten.

Wie is het volk van Israël in de Bijbel?

Het volk van Israël is ontstaan uit de nakomelingen van Abraham en zijn zoon Izak. Izak kreeg op zijn beurt weer een zoon en die kreeg de naam: Jakob. Op zijn beurt kreeg Jakob 12 zonen en uit hen ontstonden de 12 stammen van het volk van Israël.

Bovenstaande is te lezen in het Bijbelboek Genesis. Aan het eind van dit Bijbelboek is het volk van Israël in Egypte gekomen. Daar wordt het volk onderdrukt en moeten ze slavenarbeid verrichten. Maar ze worden door God opgezocht en uitgeleid uit Egypte. De persoon Mozes speelt hierbij een grote rol.

Het verhaal gaat daarna verder in het tweede Bijbelboek Exodus (wat uittocht betekent). Het volk begint hier aan een lange reis door de woestijn. Hieronder de belangrijkste momenten:

Op reis vanuit Egypte

Het volk vertrekt uit Egypte en gaat op reis reis naar het beloofde land. De reis duurt lang, omdat het volk vaak van richting veranderd. Tijdens de reis gebeurt er veel. Er ontstaat regelmatig onderlinge ruzie, onenigheid, strijd,  ongehoorzaamheid, ongeloof enz. Maar God bemoeit zich iedere keer weer met hen en brengt hen op de rechte weg terug.

Wetgeving

Een belangrijk moment tijdens de reis is de wetgeving op de berg Sinaï. Tijdens deze gebeurtenis geeft God de Tien Geboden aan het volk naast andere wetgeving en richtlijnen. De Tien Geboden zijn ook in onze tijd bewaard gebleven en bevatten de belangrijkste leefregels voor alle tijden.

De Tien Geboden weergegeven in hedendaags Nederlands:

 1. Vereer geen andere goden dan God
 2. Maak en dien geen afgodsbeelden
 3. Misbruik de naam van God niet – vloek niet
 4. Hou de rustdag
 5. Heb eerbied voor je vader en moeder
 6. Pleeg geen moord
 7. Pleeg geen overspel
 8. Steel niet
 9. Lieg niet – wees eerlijk tegen je naaste
 10. Zet je zin niet op iets van een ander

Beloofde land

Uiteindelijk komt het volk Israël onder leiding van Jozua aan in Kanaän waar ze zich vestigen en blijven wonen. Vanaf die tijd leven ze in dit land en begint het tijdperk van de richteren, koningen en profeten. Uiteindelijk wordt in dit land de Messias: Jezus geboren. Deze geschiedenissen beginnen in het Nieuwe Testament.

Loop van de geschiedenis – de rode draad

Bovenstaande is een beknopte samenvatting van wat er in de eerste Bijbelboeken gebeurt. De rode draad is dat God heeft beloofd eenmaal verlossing te brengen door de Messias. Het volk van Israël speelt een essentiële rol. Omdat uit hen Jezus geboren wordt: het plan van God om de wereld te kunnen redden.

Wat kun je ermee?

Er zijn wel mensen die gezegd hebben dat het Oude Testament (eerste gedeelte van de Bijbel) met deze verhalen minder relevant zijn. Het is waar dat het oude verhalen zijn en soms in deze tijd ook moeilijker te begrijpen. Zeker als je weinig van de Bijbel weet. Maar de verhalen staan niet voor niets in de Bijbel:

 • In veel geschiedenissen zit vaak een geestelijke les. Iets van vroeger waar je in deze moderne tijd weer van kunt leren (zie voorbeeld introductie)
 • Er staan mooie en leerzame verhalen in de geschiedenissen van het volk van Israël met namen zoals David. Je kunt leren van hun geloof
 • De Tien Geboden en Psalmen hebben een plaats gekregen in onze westerse christelijke liturgie. Kom je een keer naar een kerk dan zul je deze ook tegenkomen
 • Veel gebeurtenissen wijzen symbolisch (geestelijk uitgelegd) heen naar Jezus als de beloofde verlosser die komen zou.
 • Ook in het Nieuwe Testament (dus het tweede gedeelte) wordt vaak verwezen naar het eerste gedeelte en het volk van Israël. Jezus deed dit ook heel regelmatig

Maar ga je nu lezen en vind je bepaalde stukken te moeilijk? Dan moet je gewoon even stoppen met lezen en bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament  – de Evangeliën verder lezen. Want er staan ook veel geschiedenissen in het Oude Testament die moeilijk en soms ook heftig zijn om te lezen.

Om over na te denken

In de tijd van Israël was God vooral herkenbaar als de heilige God door wetgeving en ceremoniën. Heel exclusief en typerend ten opzichte van andere volken in die tijd. In onze tijd ligt het accent op de komst van Jezus en Zijn werk. Door Jezus kunnen wij weer een relatie krijgen met dezelfde God (die niet veranderd is). Dit kan de Heilige Geest ons leren. Dat kun je zelf gaan geloven en ervaren. Tenminste in ieder geval als je gehoor geeft aan de boodschap van God.

 • Geloof je zelf ook dat God er altijd geweest is en ook nu de touwtjes in handen heeft?
  • Waarom wel / Waarom niet?
 • Ken je de Tien Geboden? Wat vind je ervan?
  • Denk je dat deze ook nog belangrijk zijn in jouw leven? Waarom?
  • Wat als een gelovige zich hier niet aan houdt?
 • Bedenk op welke manier God werkt in deze tijd. Doet Hij dat ook in jouw leven?
Abraham en Sara

Abraham en Sara

Gebaseerd op Bijbelboek Genesis hoofdstuk 12 t/m 25

Als we met ons gezin de hoek omrijden horen we ineens “Wow!”. We geloven onze ogen bijna niet. Een enorme pop kijkt ons aan: Abraham. Iemand is 50 geworden. Ik verzucht: het zal je maar overkomen als je 50 wordt 😉

Maar waarom Abraham gezien hebben?

Als je 50 wordt zegt men soms: dan heb je Abraham gezien, of heb je Sara gezien. Waar komt dat toch vandaan? De uitdrukking is afgeleid uit de Bijbel. In het verhaal (bijbelboek Johannes 8 vers 56 t/m 58) is Jezus in gesprek met de Joden. Hij zegt dan dat Hij er al was voordat Abraham er was. De joden die Abraham als hun voorvader kennen vragen dan spottend: “U bent nog geen vijftig jaar en u hebt Abraham gezien?”

Wie was Abraham?

Abraham leefde lang geleden (meer dan 2100 voor Christus) en was eigenlijk een gewone man, maar hij was wel heel rijk. Hij leefde in het Midden-Oosten en was herder van beroep en kreeg veel vee. Hij was getrouwd met Sara. In het verhaal kun je lezen dat hij rijk gezegend werd door God. Abraham werd door God geroepen en ging op reis vanuit de plaatsen Ur en Haran naar het beloofde land. Tijdens zijn reis en leven maakt Abraham veel mee.

Wat maakte Abraham mee?

Hierbij een opsomming met de belangrijkste feiten:

 • Abraham was herder en woonde in tenten
 • Er komt honger en ze moeten uitwijken
 • Abraham raakt zijn vrouw twee keer bijna kwijt aan een ander
 • Abraham en zijn neef Lot krijgen onenigheid
 • Abraham krijgt bijzondere boodschappen van God
 • Abraham krijgt verschillende kinderen
 • Uiteindelijk wordt de beloofde zoon Izak geboren
 • God belooft Abraham dat alle volken uit zijn nageslacht gezegend zullen worden

Wat valt op?

Abraham en Sara zijn dus normale mensen die allerlei dagelijkse dingen meemaken. Overigens ook ernstige zaken, huwelijkscrisis, onvervulde kinderwens, honger, jaloezie en ook echt nare gebeurtenissen. Maar waarom krijgen ze ook zoveel zegen? Deed Abraham het nu zo goed? Ik denk het niet. Want als ik sommige gedeelten lees denk ik soms ook “Wat doe je nou Abraham?”. Bijvoorbeeld als je leest wat er met zijn vrouw Sara gebeurt en welke keuzes hij soms maakt.

Maar let op! Als God wat zei, dan gehoorzaamde Abraham eigenlijk altijd. God hielp hem en Abraham bleef netjes en bescheiden tegenover God en vertrouwde Hem op Zijn woord. Als het mis ging riep God hem terug en luisterde hij ook weer. Sara, zijn vrouw lijkt soms wat harder en ongeloviger. Maar dat kan ook goed met haar karakter te maken hebben of de gebeurtenissen waardoor zij verbitterd was.

De sterrenhemel

Dit is een bekende geschiedenis uit het leven van Abraham wat te lezen is in Genesis 15. Abraham en Sara zijn kinderloos. Tenminste ze hebben nog niet het door God beloofde kind (Izak) gekregen. God leidt Abraham in de nacht naar buiten en laat hem naar de sterren kijken. God zegt: “Probeer de sterren eens te tellen? Zo groot zal je nageslacht zijn Abraham”. Dit komt uit, want Sara krijgt op hoge leeftijd een zoon. Abraham is de vader van vele volken en tot de dag van vandaag een bekende en een inspirerend persoon.

Maar nog meer! De grootste zegen die God geeft is dat Abraham en Sara de voorouders zijn van Jezus die eenmaal geboren is uit hun nageslacht. Het werk van Jezus is betekenisvol geworden voor alle volken. Daar gaat het in de Bijbel over en dit is rode lijn van het verhaal van Abraham naar de geboorte van Jezus toe!

Wist je dat?

 • Abraham en Sara eerder Abram en Saraï heetten. God geeft hen halverwege hun leven een nieuwe naam.
 • De uitdrukking “Weten waar Abraham de mosterd haalt” helemaal niet Bijbels is.
 • Abraham de vader is van veel volken. Ook anderen kennen Abraham.
 • Abraham ongeveer 100 jaar oud was en Sara 90 jaar toen ze een kind kreeg (dit kon omdat God het beloofd had).

Wat kun je ermee?

Als je dit bijbelgedeelte gaat lezen zul je merken dat je ook moeilijkere stukken tegenkomt. Er gebeuren echt wel erge en nare dingen of zaken die je misschien niet begrijpt. Maar wat mij boeit is dat er tegelijk in de geschiedenis zoveel dagelijkse zaken langskomen. Dingen die je ook misschien weer herkent.

Wat je kunt leren is God in alles vertrouwen. Als je Zijn stem hoort, gehoorzaam deze dan en volg hem op. Leer op God te vertrouwen en probeer te ontdekken wat God tegen jou zegt! Net zoals Hij dat bij Abraham deed kan God ook jou Zijn zegen geven. Niet omdat je het zelf zo goed doet, maar omdat God goed wil zijn.

De toren van Babel

De toren van Babel

Gebaseerd op Bijbelboek Genesis hoofdstuk 11

Thuis in ons gezin zijn we regelmatig bezig met de app ‘Duolingo’. Dit is een app waarin je interactief diverse talen kunt leren. Gewoon op je smartphone of tablet.

Zo komen er bij ons allerlei talen langs: Engels, Duits, Spaans, een keer een tijdje Chinees. Reuze interessant! Je verdiepen in een andere taal geeft dat je anderen kunt gaan begrijpen.

Eens sprak iedereen dezelfde taal. Weet je hoe het komt dat er zoveel talen en dialecten zijn gekomen? Dat kun je lezen in het bijbelverhaal over de toren van Babel.

Het verhaal

Na de schepping en zondvloed spraken de mensen op de aarde één taal. Iedereen sprak met dezelfde woorden en men begreep elkaar. We weten niet precies welke taal dit geweest is. Het betreft de oorspronkelijke taal die de mensen kregen na de schepping.

Na de zondvloed gaf God de opdracht aan Noach en zijn nageslacht om zich te gaan verspreiden over de aarde. Alleen hebben de mensen daar niet zoveel zin in. Ze willen liever bij elkaar blijven om een naam op te bouwen. Op reis gaan geeft veranderingen en onzekerheden.

De mensen gaan in tegen de opdracht van God en bedenken een plan. Ze gaan een toren bouwen waarvan de top in de hemel reikt. Zo kunnen ze een wereldstad opbouwen met een centraal punt wat in de wijde omgeving zichtbaar is.

Ik denk dat de mensen die toen op aarde leefden tot grote zaken in staat waren. Misschien wel veel meer dan dat wij denken. God ziet ook dat de toren het begin is van een groter plan. De mensen zijn in staat zich met grote snelheid verder te ontwikkelen. Er staat dat niets wat ze willen onmogelijk zal zijn.

God wilde dat de mensen zich zouden verspreiden want Hij heeft Zijn eigen plan. Daarom daalt Hij af op de aarde om de talen te verwarren. Dit gebeurt en de bouwers kunnen elkaar niet meer verstaan en raken in verwarring. De mensen vallen uiteen in groepen die een nieuwe taal spreken en verspreiden zich alsnog over de aarde.

Wat kun je hiervan leren?

Bouwen en ontwikkelen is op zichzelf niet verkeerd. Maar God heeft ook een plan. Het plan wat je kunt lezen in de Bijbel. In dit verhaal en het plan gaat verder via Abraham, zijn nageslacht en anderen… en uiteindelijk wordt de beloofde Messias (redder) geboren in Bethlehem.

Maar hoe zit het dan nu? Mogen we Duolingo gewoon gebruiken, verbindingen leggen, ons zelf ontwikkelen, met elkaar mooie dingen maken? Vindt God dat dan wel goed? Hoe zit dat dan?

Ja, ik denk dat God dit goed vindt! Tot op zekere hoogte in ieder geval. Want bij alles wat we doen kunnen we ons afvragen wat de wil van God is. We kunnen onszelf iedere keer de vraag stellen: “Past ons plan in het plan van God?”

Hoe kun doe jij dat doen?

Hoe kun jij de wil van God begrijpen in de dagelijkse dingen die je doet? De wil van God is te lezen in de Bijbel. Je kunt lezen hoe Hij genadig wil zijn. Door Zijn Geest kan God je leren of je plannen kloppen met wat Hij wil. Je voelt het dan als het ware aan, omdat Hij je leidt.

Om het wat praktischer te maken zou je de volgende dingen kunnen afvragen bij een plan wat je hebt. Wat is precies je bedoeling? Doe je er bewust goede dingen mee? Doe je anderen niet tekort? enz.

Maar het belangrijkste is dat je leert om God gehoorzaam te zijn en gaat begrijpen  en geloven dat God door het sturen van Zijn zoon Jezus je alles wil geven. Dit is het grote plan van God!

Praktische tips om over na te denken:

 • Je kunt de Bijbel lezen in verschillende talen. Bijvoorbeeld in het Engels of een andere taal. Probeer dit eens als je meerdere talen machtig bent.
 • Bedenk wat jij zelf voor plannen hebt en aan het opbouwen ben. Ga na of dit in het plan van God past. Zie bovenstaande tips.
 • Gods Boodschap is universeel en voor ieder volk, taal of stam. Eenmaal zal er weer eenheid komen. Bedenkt wat je al weet van het grote plan van God!
 • Babel betekent in de oorspronkelijke taal verwarring. Ook heeft het iets te maken met verkeerde aardse machten (Babylon). Bedenk welke machten jou beheersen en wat God voor je zou kunnen betekenen. Kun je wat met Zijn plan?
De zondvloed en de trouw van God

De zondvloed en de trouw van God

Gebaseerd op Bijbelboek Genesis 6, 7, 8 en 9

Na een lange werkweek sta ik met een zucht op van mijn stoel. Het ICT project wat ik heb voorbereid kan doorgaan. Ik heb hier meerdere keren voor gebeden.

Ineens zie ik een regenboog, zoals ik nog nooit gezien heb. Helemaal over de stad heen waar ik aan het werk ben. Het teken van Gods trouw. Een gevoel van opluchting stroomt door mij heen.

 

Waar komt de regenboog vandaan?

In dit artikel neem ik je mee terug in de tijd. Terug naar het moment dat de regenboog voor het eerst aan de hemel staat. De regenboog is er gekomen na de zondvloed. Dit was een grote vloed waarbij de hele wereld onder water kwam te staan. In de Bijbel is het verhaal beschreven in het bijbelboek Genesis.

Het verhaal

Na de schepping en zondeval werden de mensen steeds slechter. Er staat in de Bijbel dat ieder mens zijn leven ‘verdorven’ had. Dat betekent denk ik dat ieder mens ongelooflijk slecht was geworden. Er was heel veel geweld. Dat maakte God verdrietig. Juist omdat Hij alles eerder goed en mooi had geschapen.

God waarschuwt de mensheid dat Hij de verkeerde levenswandel gaat straffen met een een watervloed. In deze tijd leeft er een man. Hij heet Noach. Hij is nog wel oprecht, misschien wel als enige. God kiest hem uit om een ark (een schip van hout) te bouwen. Noach gaat aan de slag met de bouw van het schip en waarschuwt ondertussen de mensen. Zij worden opgeroepen om in de ark te schuilen. Iedereen in de ark zal gered worden als de straf van God komt.

Replica van de ark: https://www.christipedia.nl/wiki/Ark_van_Noach_(replica)

Noach doet er 120 jaar over om de ark te bouwen. Als de ark klaar is laat God alle dieren naar de ark lopen. Alle diersoorten komen in de ark en als laatste gaat Noach met zijn gezin naar binnen. Er staat in de Bijbel dat God de deur sluit en daarna begint de zondvloed. Dit is een enorm heftig gebeuren waarbij de hele aarde betrokken werd en schudde op haar grondvesten.

 • Het regent 40 dagen en nachten en het water komt ook uit de aarde omhoog
 • De aarde komt volledig onder water te staan
 • Alle mensen en dieren die niet schuilen in de ark komen om
 • Iedereen in de ark wordt behouden
 • Het water blijft 150 dagen boven de aarde staan
 • De ark komt uiteindelijk op een berg vast te zitten

Als het water voldoende gezakt mogen de mensen weer uit de ark gaan. Noach is zo blij en dankbaar dat hij een offer maakt voor God die hen gered heeft. God geeft een teken in de lucht. Dit is de regenboog. God belooft hiermee trouw te zijn aan alles wat op de aarde leeft.

God zegt ook dat als Hijzelf de boog iedere keer ziet, dat Hij zal denken aan allen die op de aarde zijn. God zal niet meer op deze manier straffen. God wil genadig zijn en mensen gelukkig maken. Dat is de bijzondere betekenis van de regenboog.

Wat kun je hiermee?

In onze tijd is de regenboog ook vaak zichtbaar in de lucht. Als je de boog ziet kun je onder de indruk raken van de mooie kleuren die God geeft. En je kunt eraan denken dat God de regenboog ook ziet en terugdenkt aan wat Hij beloofde. Hij wil met je zijn. Maar roept je wel op om je redding te zoeken bij Jezus. Dat is dringend nodig! Eigenlijk net zoals in het verhaal.

Wist je dat?

 • Er ook verhalen over de zondvloed zijn overgeleverd in andere culturen.
 • We geloven dat het echte verhaal beschreven is in de Bijbel en goed overgeleverd is.
 • In de natuur veel sporen te vinden zijn dat er inderdaad een zondvloed heeft plaatsgevonden.
 • De ark het beeld van Jezus reddende liefde is; zoals de mensen in de ark konden schuilen kun jij bij Jezus schuilen.