Het einde van de tijd

Wat gaat er gebeuren aan het einde van de tijd? Een thema wat vaak terugkomt in boeken en films. Maar wat is erover te lezen in de Bijbel?

Tijdens onze vakantie hebben we een kerk bezocht in Amiens in Frankrijk. Zie ook vorige artikel. Het was een gotische kerk met veel kunst en geschiedenis gebaseerd op Bijbelse verhalen. Nu ben ik zelf niet heel erg voor veel beelden en dramatiek als het gaat over de Bijbel. Maar de kunstenaar heeft er er wel iets mee willen weergeven. In de zuil op de afbeelding was een weergave van het laatste oordeel te zien.

Wat staat er in de Bijbel?

In de Bijbel staat dat alle mensen eenmaal zullen opstaan. Zij zullen voor de rechterstoel van God gedaagd worden en geoordeeld worden over wat zij gedaan hebben.

Mensen die op God vertrouwden mogen binnengaan in de hemelse heerlijkheid. Daar zal geen verdriet en pijn meer zijn. Alles zal goed en nieuw worden. Een nieuwe hemel en aarde waar blijdschap en harmonie zal zijn.

Wat zal het mooiste zijn? Jezus zal op die dag de grote redder zijn van allen die in Hem geloven. Hij heeft voor hen betaald en daarom zullen zij niet meer veroordeeld worden. Het zal het begin zijn van nieuw leven vol van blijdschap en vreugde.

Echter zullen er ook mensen zijn die zichzelf van God afgekeerd hebben. Hun bestemming is een plaats ver bij God vandaan. In de Bijbel worden verdrietige beelden geschetst over deze plaats.

Wat vind je hiervan?

Ik vind het best bijzonder dat de kunstenaar gekozen heeft voor zo’n toch wel dramatisch en ernstig tafereel. Er lopen dagelijks ook tientallen toeristen langs heen. Iedereen kijkt ernaar en dan denk ik wat doet het nu met je? Geloof je dit nu echt dat het klopt wat je voor je ogen ziet?

Maar misschien is dat ook juist de bedoeling? Zo van: denk nu eens na over wat er gebeuren gaat! Zorg dat je in dit leven de goede keuzes maakt. Of beter gezegd dat je op God gaat vertrouwen en je dus niet van hem afkeert.

Is dit echt nodig?

Veel mensen vinden dit thema denk ik ook niet gemakkelijk. Als ik denk aan mijn eigen omgeving, dan zou ik  niet zo snel beginnen met een verhaal van oordeel. De gedachte van een God van liefde spreekt mij veel meer aan. Ik ben er ook van overtuigd dat God juist zijn liefde wil bewijzen.

Naar mijn mening mogen we daarom ook best beginnen met ‘God is liefde’. Juist omdat Hij redding wil geven. Maar wel met een voorzichtige aandrang: waarom zou je te lang wachten? In de Bijbel staat in eigen woorden gezegd: “Laat de schrik van God je brengen tot het geloof”. Dat is de goede bedoeling van God.

En anders?

De gedachte kan opkomen is het wel eerlijk van God? Ik kan dat wel begrijpen. De gedachte om veroordeeld te worden spreekt niemand aan. Daarom heb ik hieronder een aantal alledaagse punten uitgeschreven waaruit je kunt beseffen dat er een oordeel moet zijn.

  • In het gewone leven is er ook rechtspraak en veroordeling of vrijspraak. We kennen dat allemaal.
  • Als iemand verkeerd heeft gedaan geeft is er behoefte dat er recht gedaan wordt.
  • In veel films en boeken is er ook een besef van een eindbestemming, goed of slecht.

Zo is dat ook voor God. Hij moet wel recht doen. Hij kan onze verkeerde dingen niet zondermeer aan de kant zetten. Misschien voel je dat ook wel aan.

Wat kun je hiermee?

Ik denk dat het je tot nadenken kan stemmen. Ik hoop in ieder geval dat dit gebeurt. Je kunt gaan beseffen dat er redding nodig is en dat het met God in orde moet komen. Maar dat is tegelijk ook het goede nieuws want dat kan door wat Jezus heeft gedaan. Hieronder wat tips:

  • Vertrouw je nu, op dit moment, aan God toe.
  • Vraag christenen om met je te bidden om vergeving.
  • Zoek redding bij Jezus dan hoef je niet bang te zijn en krijg je toekomst.

God wil graag dat alle mensen gelukkig worden. Hij kijkt er naar uit om jou te redden. Sla daarom Zijn aanbod niet af en laat je in beweging zetten om voor Hem te leven.

Waar kun je dit in de Bijbel lezen?

Je kunt wat hier boven staat nalezen in de Bijbel. Ik heb een aantal Bijbelgedeelten opgezocht over dit onderwerp. Zo kun je de originele boodschap van God zelf lezen. Ik raad je aan dat te doen. Waarom zou je niet het zekere voor het onzekere nemen?

Bijbelboek 1 Timotheüs 2 vers 4

In eigen woorden: God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen.

Bijbelboek Spreuken 1 vanaf vers 20

Het Bijbelboek Spreuken is een boek vol wijsheid. Je leest het niet zomaar. In spreuken 1 vers 20 – 33 kun je de oproep van God op een beeldende manier lezen. Zoek God ernstig!

Bijbelboek Mattheus 25 vers 31 tot 46

In dit gedeelte wordt heel duidelijk en ernstig beschreven wat er zal gebeuren op de laatste dag. Wil je één van de oorspronkelijke Bijbelse verhalen lezen dan kun je dit hoofdstuk lezen. Laat het een extra reden zijn om vrede met God te zoeken.

Bijbelboek 2 Korinthe 5 vers 11

Omdat we diep ontzag voor God hebben proberen we de mensen te laten zien dat ze in Jezus moeten gaan geloven. Laat de schrik van God je bewegen tot het geloof.

023-head2

Dit artikel is gepubliceerd door Arjan Lobbezoo initiatiefnemer van deze website. Ik ben in het dagelijkse leven werkzaam binnen de ICT en publiceer regelmatig artikelen en columns.

Heb je vragen over dit artikel of over het geloof? Neem dan gerust eens contact op. Dit kan via mijn persoonlijke website of via het contactformulier