Over een maaltijd en gastvrijheid

Lees de verhalen in de Bijbel: het boek Lukas hoofdstuk 14

Veel mensen vinden dat iedere religie wel iets goeds heeft. Misschien jij ook wel? Maar… heb je jezelf weleens écht verdiept in het christelijke geloof? Lees dit artikel door om te lezen wat Jezus zelf heeft verteld! En leer iets over het christelijke geloof.

Beeld van een eigentijdse maaltijd. Dit artikel is gebaseerd op het Bijbelboek Lukas hoofdstuk 14. In dit verhaal is Jezus uitgenodigd voor een maaltijd. Hij gebruikt dit beeld om zijn omstanders nieuwe dingen te leren over het Koninkrijk van God.

Na het vorige artikel maken we een sprong door de tijd. In onderstaande verhaal is Jezus ongeveer 30 jaar oud geworden. Jezus vertelt inspirerende verhalen. Hij doet dit tijdens Zijn rondreis door het land. Hij ontmoet veel mensen en komt in allerlei situaties. Je kunt de originele verhalen in de Bijbel lezen.

Oproep tot nederigheid

Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd. Tijdens zijn aanwezigheid merkt Hij dat velen de beste plaats voor zichzelf toe-eigenen. Iedereen zoekt het beste plekje zullen we maar zeggen. Dat is niet goed en egoïstisch. Jezus vertelt daarom een gelijkenis, een verhaal waar we iets van kunnen leren. In het verhaal geeft Jezus praktische tips:

Als je ergens bent uitgenodigd ga dan niet op de beste plaats zitten. Stel dat de gastheer je naar een lagere plaats moet sturen! Dat is tegen alle fatsoenregels. Maar, zegt Jezus: ga eerst op de minste plaats zitten. Als de gastheer je ziet zal hij zeggen: vriend ga op een betere plaats zitten! Jezus eindigt het verhaal met de volgende woorden:

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

 

De grote maaltijd

Een ander verhaal in dit hoofdstuk gaat ook over een maaltijd. Jezus vertelt over een man die een grote maaltijd organiseert. Hij stuurt zijn dienaar erop uit. Hij mag veel mensen uitnodigen voor de maaltijd. Maar, iedereen die gevraagd wordt begint zich te verontschuldigen. Alle genodigden hebben ineens een excuus waardoor ze niet (willen) komen.

De dienaar komt terug en heeft dus slecht nieuws voor de gastheer: er komt niemand op de maaltijd… Wat een teleurstelling! En wat zal het de gastheer te denken geven. Hij is er zelfs boos over! Hij vraagt zijn dienaar om er opnieuw op uit te gaan. Hij zegt: ga in de straten en stegen en zoek armen, verminkten, kreupelen en blinden. Breng hen hier naar binnen voor de maaltijd.

Het verhaal eindigt met de boodschap: er is nog steeds plaats.

 

Wat kun je hiermee?

Wat bedoelt Jezus met dit verhaal? Ik denk dat je het zo moet lezen: God is de gastheer, Misschien is Jezus zelf wel de dienaar in het verhaal. De gastheer (God) heeft goede bedoelingen en gaat een grote maaltijd en een mooi feest voorbereiden.

Gastvrij wordt iedereen uitgenodigd door de dienaar of Jezus zelf. Maar uiteindelijk weigeren veel mensen omdat ze genoeg hebben. Of hebben ze er eigenlijk geen zin in?

Anderen die er misschien totaal niet op rekenen krijgen een geweldig aanbod. Ze gaan hierop in en komen tot de maaltijd! Ze worden er zelfs heen gebracht. Wat geweldig!

Je mag dit ook zo lezen: de maaltijd – die het beeld is van het Koninkrijk van God – begint binnenkort. En de oproep komt als het ware ook naar jou. Ben je bereid om in te gaan op de uitnodiging als je die krijgt? Waarom wel? Of waarom niet? Denk er in ieder geval alvast eens over na!

Uitleg

De verhalen die Jezus verteld hebben altijd iets bijzonders. Vaak met een omwending die je totaal niet verwacht. In dit verhaal hebben de welgestelden geen behoefte terwijl de armen genodigd worden en komen. Jezus roept ook op tot bescheidenheid en nederigheid. Dit is hoe Hij het graag ziet.

Christenen zijn als het goed is bescheiden. Zij zijn mensen die van zichzelf niets hebben. Maar zij krijgen alles van God en Jezus hun Zaligmaker. Ze krijgen het voor niets! We noemen dat ook wel genade. Denk hierbij gerust aan het begrijpelijke beeld van een maaltijd. Zo wil God Zijn goedheid laten zien. Geloof jij dat?

In dit verhaal komt vooral de bewogenheid en bereidwilligheid van God en Jezus naar voren. Zeg maar een positieve en vriendelijke kant. Er zijn ook Bijbelverhalen waarbij de nadruk ligt op de noodzaak om te luisteren én te geloven. Deze verhalen staan in de Bijbel omdat er ook een andere kant is. De kant van leegte en voor altijd zonder God te zijn. Laat daarom je kans niet voorbijgaan en ga in de op de uitnodiging van God! Geloof wat Jezus zegt. Geloof in Hem!

Article by Arjan Lobbezoo