E

r zijn veel argumenten te bedenken om de Bijbel te lezen. Hieronder een aantal argumenten om je aan te moedigen om de Bijbel ook te lezen:

  • de Bijbel is een boek met de oudste verhalen
  • de Bijbel heeft veel mensen antwoorden gegeven
  • de Bijbel kan waarde en betekenis aan je leven geven
  • De Bijbel leert je diepe levensvreugde te vinden
  • De Bijbel geeft antwoorden over na dit leven
  • de Bijbel heeft een bevrijdende boodschap

Kernthema’s in de Bijbel zijn schepping, zonde, redding en eeuwig leven. In het eerste gedeelte (Oude Testament) van de Bijbel lees je hoe de aarde en mensheid geschapen is en hoe alles begon. Je wordt meegenomen in de werkelijkheid van zonde en verdrietige dingen. Je leest over leegte en hopeloosheid bij een leven zonder God. Je leest de beloften om weer een persoonlijke band te krijgen met God die genadig en vol van liefde is!

In het tweede gedeelte (Nieuwe Testament) kun je kennis maken met Jezus leven, lijden, sterven en opstanding! Je leest over nieuw leven voor een ieder die in Hem gelooft. Veel Bijbelgedeelten zijn toe te passen op het leven van iedere dag en veel mensen halen er ook troost en hoop uit. Ik nodig je uit om vandaag nog te beginnen met lezen.