O

p deze pagina vind je verschillende voorbeelden waar je in de Bijbel kunt beginnen. Ik heb hieronder verhalen uitgezocht waarin Bijbelse personen voorkomen zodat het gemakkelijk en herkenbaar is.

Hieronder heb ik heb een  selectie gemaakt van bekende en aansprekende verhalen die je kunt lezen in de Bijbel. Je kunt meteen beginnen met lezen verderop deze pagina!

Eerste gedeelte – Oude Testament


Het Paradijs – afbeelding: Gospelimages

Het eerste gedeelte van de Bijbel heet het: Oude Testament. Onderstaande verhalen spelen zich af sinds schepping van de aarde ongeveer 6000 jaar geleden. Het verhaal in de Bijbel begint over de eerste mensen in het paradijs. Na de opstand tegen God trekken de mensen de wereld in. Het verhaal gaat later verder over de tijd van het volk van Israël. Het tijdperk van het oude testament wordt afgesloten als Jezus geboren wordt.

 • God maakte alles

  Aan het begin maakte God de hemel en de aarde. God nam zes dagen de tijd om alles te scheppen. Tijdens deze dagen maakte God alles, het licht, land, de planten, bomen, dieren, alles! Op de zesde dag schiep God de eerste mensen. Op de zevende dag ruste God.

  Lees hierover in:
  Bijbelboek Genesis – hoofdstuk 1 t/m 3

 • Er komt verdriet

  Nadat God alles mooi gemaakt heeft komt er verdriet. De mensheid wordt namelijk ongehoorzaam en staat op tegen God. Hierdoor wordt de aarde vervloekt en de mensen worden weggedreven uit het paradijs. Het leven zal voor eenieder moeizaam worden en uitlopen op verdriet, maar God belooft een oplossing te geven.

  Je kunt dit lezen in:
  Bijbelboek Genesis – hoofdstuk 3

  Een ander voorbeeld over het verdriet wat ontstaat kun je lezen in
  Bijbelboek Genesis – hoofdstuk 4 vers 1 t/m 16
  In dit hoofdstuk gaat het over twee broers, jaloersheid en doodslag.

 • Een vriend van God

  In het onderstaande hoofdstuk gaat het over Abram. Hij wordt door God geroepen en is gehoorzaam. Hij krijgt van God een grote belofte: namelijk dat alle volken van de aarde uit hem gezegend zullen worden. Een enorm grote zegen! En dus een belangrijke gebeurtenis.

  Het verhaal van Abram lezen? Volg de onderstaande link:
  Bijbelboek Genesis – hoofdstuk 12

 • Hebt uw vijanden lief

  Dit verhaal speelt zich verderop in de Bijbel af namelijk in de tijd van het volk van Israël. David die eerder Goliath versloeg  is op de vlucht voor Koning Saul. In het onderstaande verhaal krijgt David voor de opnieuw een kans om Koning Saul te doden. Maar David spaart Koning Saul voor de tweede keer. Koning Saul komt door deze daad tot inkeer en gaat weg.

  Lees dit verhaal in:
  Eerste Bijbelboek van Samuël
  1 Samuël – hoofdstuk 26

 • Terugkeer tot God

  Het verhaal over koning Manasse is een schokkend verhaal, maar laat iets zien van de genade van God. Manasse werd op twaalf jarige leeftijd koning van het tweestammenrijk Juda. Hij breekt alles af wat te maken heeft met de dienst van God. Hij doet vreselijke dingen en als straf wordt hij weg gevoerd en naar Babel gebracht. Daar komt hij tot inkeer, bid tot God, wordt bekeerd en gaat God dienen.

  Lees dit verhaal in:
  Tweede Bijbelboek van de Kronieken
  2 Kronieken – hoofdstuk 33

 • Vrienden die op God vertrouwen

  Dit verhaal gaat over drie Judeese vrienden die in ballingschap in Babel zijn. Nebukadnezar de koning van Babel heeft een groot beeld gemaakt. Voor de inwijding van het beeld heeft hij alle autoriteiten en gezagsdragers uit zijn koninkrijk uitgenodigd. De bedoeling is dat zij allen voor het beeld zullen knielen als de muziek begint. Iedereen die niet knielt zal meteen in een brandende oven met vuur gegooid worden. De drie vrienden knielen echter niet (!) omdat zij alleen de ware God (van de Bijbel) aanbidden… Hoe zal dit aflopen? lees verder:

  Bijbelboek Daniël – hoofdstuk 3

 • Wanneer komt Jezus?

  De laatste Bijbelboeken uit het oude testament zijn de profetieën. Deze zijn geschreven tijdens een donkere tijd. In een tijd waarin het nog veel moelijker zal worden. Daardoor zijn veel profetieën soms best wel moeilijk te begrijpen.

  Maar er zijn ook lichtpuntjes te ontdekken. Bijvoorbeeld in in de profetieën van Jesaja. Het Koningkrijk van God zal niet komen met uiterlijk en werelds geweld, maar het is te vinden in Jezus die belooft is en gekomen is.

  Lees over de belofte van Jezus in:

  Bijbelboek – Jesaja 53 vers 1 – 12

Tweede gedeelte – Nieuwe Testament


De wonderlijke visvangst – afbeelding: Gospelimages

Het tweede gedeelte heet het: Nieuwe Testament. Onderstaande verhalen spelen zich ongeveer 2000 jaar geleden af. De verhalen in de eerst vier Bijbelboeken spelen zich af in Israël en gaan over het leven, sterven en opstanding van Jezus. Daarna volgt Pinksteren en worden er missionaire reizen afgelegd waarbij het evangelie verspreid wordt. Er ontstaan christelijke gemeenten over de hele wereld. Dit zal zo blijven tot Jezus terugkomt.

 • Geboorte van Jezus

  De geboorte van Jezus is een bekend verhaal waar we ieder jaar aan denken tijdens Kerst. Op verschillende manieren werd de geboorte van Jezus de Zaligmaker in de Bijbel aangekondigd. Jezus wordt geboren bij Maria en in een kribbe gelegd. Dit laat iets zien van Zijn nederigheid en kleinheid. God met ons bewogen. Een verhaal wat ons raakt in het diepst van ons menselijke bestaan.

  Bijbelboek Lukas – hoofdstuk 2 vers 1 t/m 21

 • Een bruiloft

  Een gebeurtenis tijdens het leven van Jezus: Samen met Zijn discipelen is Jezus uitgenodigd op een bruiloft waar zijn moeder ook is. Er ontstaat een probleem omdat er tijdens het feest onvoldoende wijn is. Jezus komt te hulp en zorgt op een bijzondere manier voor een oplossing. Lees het hele verhaal:

  Bijbelboek Johannes – hoofdstuk 2 vers 1 t/m 11

 • Onschuldig veroordeeld

  In het volgende verhaal kun je een ontstellende gebeurtenis lezen. Het gaat over Jezus die onschuldig veroordeeld is. Het vonnis wordt voltrokken en Hij wordt gekruisigd samen met twee misdadigers. Daarna wordt het lichaam van Jezus begraven. Hij droeg de straf van God. Ook voor jou?

  Bijbelboek Lukas – hoofdstuk 23 vers 26 t/m 56

 • Een nieuw begin

  Gelukkig stopt het verhaal in de Bijbel niet, maar het gaat verder. Jezus staat op uit de dood en laat zien dat Hij overwinnaar is! Hij maakt een nieuw begin mogelijk voor ieder die tot inkeer komt en in Hem gelooft. Jezus ontmoet vanaf dit moment Zijn volgelingen om hen te bemoedigen. Hij kondigt Zijn vrede aan en laat hen zien waarom dit moest gebeuren. Veertig dagen na Zijn opstanding vaart Jezus op naar de hemel.

  Bijbelboek – Lukas 24 vers 1 t/m 53

 • Bekering na Pinksteren

  Jezus is naar de hemel gegaan, maar eerder beloofde Hij Zijn volgelingen niet alleen te laten. In het volgende Bijbelverhaal kun je lezen hoe de Heilige Geest wordt gegeven. Ieder jaar wordt er aan deze bijzondere gebeurtenis teruggedacht tijdens het Pinksterfeest. De apostelen herinneren de mensen aan de kruisiging van Jezus. Veel mensen komen tot inkeer en tot geloof.

  Lees het hele verhaal in:
  Bijbelboek Handelingen – hoofdstuk 2

 • Vertrouwen op God

  Het volgende Bijbelverhaal speelt zich af tijdens het leven van Paulus. Hij is een inmiddels gevangen zendeling. Tijdens zijn reizen verteld hij over God en Jezus – de weg naar God . Nadat zijn advies om niet door te varen in de wind is geslagen komt het schip en de bemanning in grote moeilijkheden. Het schip raakt uit koers tijdens een zware storm. Paulus vertrouwd op God en deelt dat ook met de bemanning en zeelieden. Hij gelooft dat God hen zal redden. Hoe loopt dit spannende verhaal af?

  Lees het zelf:
  Bijbelboek Handelingen – hoofdstuk 27

 • Wanneer komt Jezus?

  Het volgende stuk in de Bijbel is bijzonder omdat het nog moet gebeuren. Jezus heeft beloofd dat Hij eenmaal terug zal komen. Als Hij terugkomt zal Hij laten zien dat Hij de overwinnaar is. Iedereen zal Hem zien. Voor allen die in Hem geloven zal het een dag van vreugde zijn. Maar voor hen die niet geloven zal het een dag van verschrikking zijn.

  Je kunt de woorden van Jezus zelf hier lezen:
  Bijbelboek Mattheüs – hoofdstuk 24 vers 23 t/m 31