Vertrouwen als het moeilijk is

De corona crisis is nog maar net voorbij of deze wordt ineens opgevolgd door een nieuwe werkelijkheid. De oorlog in Oost Europa. Één leider neemt een beslissing met zoveel gevolgen…. De wereld is geschokt door de berichten en beelden die we zien en horen.

Duizenden mensen zijn op de vlucht, zijn in angst, en hun leven niet zeker. We zien verwoesting, meedogenloosheid van relatief dichtbij en het gebeurd zomaar in enkele dagen en weken. Niemand kan iets doen. De vluchtelingen komen inmiddels al aan… ook in ons land.

We worden opgeschrikt door deze berichten. Want iedereen beseft dat het wel eens anders kan gaan als we hopen en denken. Kan er hier ook oorlog komen? Niemand weet het. Maar we voelen wel aan dat er weinig garanties zijn. Je hoopt dat het hier niet zover komt. Maar toch…

In de Bijbel lees je ook verhalen en psalmen (liederen) waarin de schrijvers in angst en nood waren. Soms ook vanwege oorlog, belegering, nood, geen uitzicht. Het bijzondere is dat zij eigenlijk altijd hun vertrouwen op God slaan. In een enkele psalm bijv. Psalm 88 is er helemaal geen uitzicht, maar wel een roepen tot God. Om hulp!

En dat is eigenlijk ook vertrouwen. Eigenlijk is om hulp vragen al voldoende. Als je God eerlijk en zonder verkeerde bedoelingen om hulp vraagt dan mag je er al op vertrouwen dat Hij je gaat helpen. Hoe kan dat? Omdat God goed is, omdat hij zich ontfermt juist over hen die Hem nodig hebben.

Is dat niet te gemakkelijk? Nee zeker niet! En helemaal niet als je direct te maken hebt met de oorlog in Oost-Europa. Het is gewoon moeilijk om bij het zien van zoveel verdriet je over te geven aan God en te geloven dat Hij goed is.

Maar daarom is het juist zo belangrijk om uit de Bijbel te lezen en alle nood bij God zelf te brengen. Veel kerken in ons land organiseren gebedsinitiatieven en bidden voor vrede, voor mensen in nood. Ook zijn er al veel initiatieven voor tijdelijke noodhulp opgestart.

Ten slotte: er is één leider die ook iets gedaan heeft wat de wereld niet kan bevatten. Dat is Jezus. In de Bijbel wordt hij ook wel leidsman of dienaar genoemd. Zijn leven was dienend en Hij gaf Zijn leven aan het kruis voor vijanden. Dat is ook de reden dat God barmhartig kan zijn omdat Jezus wilde lijden voor de zonden van ons mensen.

Het is bijna Paasfeest en juist in deze weken denken christenen hieraan. En kijken er naar uit om meer te horen van deze boodschap van echte liefde waardoor levens veranderd worden. Door deze liefde zullen zij we niet langer boos of verhard blijven, maar gaan liefhebben zoals Hij dat deed. Zo genadig is God!

Het besproken onderwerp is misschien wel een moeilijker thema waar veel over te zeggen is. Misschien heb je wel vragen naar aanleiding van dit artikel of zijn dingen niet duidelijk? Stuur dan gerust een reactie.

023-head2

Dit artikel is gepubliceerd door Arjan Lobbezoo initiatiefnemer van deze website. Ik ben in het dagelijkse leven werkzaam binnen de ICT en publiceer regelmatig artikelen en columns.

Heb je vragen over dit artikel of over het geloof? Neem dan gerust eens contact op. Dit kan via mijn persoonlijke website of via het contactformulier