Slangen en adders in de Bijbel

Deze zomervakantie zijn wij in Drenthe geweest. Een plek waar de adder, een giftige slang, voorkomt. Reden om goed rond te kijken. want het vinden van een adder is best wel uniek. En als we hem zien blijven we op afstand. Een beet is niet onschuldig.

In onze Nederlandse cultuur is – net zoals in veel andere culturen – de slang vaak het teken van sluwheid. Waakzaamheid is nodig. Denk aan het spreekwoord ‘Addertje onder het gras’. In de Bijbel gaat het ook regelmatig over slangen en ook ‘de adder’ wordt hierbij vaak genoemd.

De slang in het paradijs

In de Bijbel gaat het in één van de eerste verhalen al over een slang. De duivel spreekt door deze slang en de mensheid wordt verleid. Vanaf dat moment kwam er zonde in de wereld en sterven mensen en dieren. Je kunt dit verhaal lezen in het Bijbelboek Genesis – Hoofdstuk 3:

Lees verhaalgemakkelijke versie

De mensheid is als het ware vergiftigd ook al gaat het hier niet om een letterlijke slangenbeet, maar door het eten van de vrucht van de verboden boom. Sinds deze gebeurtenis werkt het kwaad door in de hele mensheid. We geloven dat het kwaad zo in de wereld gekomen is. Maar er is een oplossing, een tegenmiddel. Benieuwd hoe en wat? Lees dan verder over wat er nog meer in de Bijbel staat over slangen!


De mens valt in de zonde – bron: gospelimages.nl

Adders

Als je verder leest in de Bijbel gaat het op verschillende plaatsen over slangen en hierbij wordt ook regelmatig de vertaling ‘adder’ gebruikt. We weten niet precies welke slang er exact bedoeld wordt, omdat genoemde dieren in de tijd van de Bijbel soms iets anders waren als in deze tijd.

Zelf denk ik dat met slang of ‘de adder’ een hele giftige slang bedoeld wordt. Dit zou bijvoorbeeld een Hoornadder (adder in de woestijn) geweest kunnen zijn die onder het zand vandaan loert op zijn prooi. In het beeld gaat het in ieder geval vaak om een enorm giftige en dus dodelijke slang.


Voorbeeld van hoornadder – bron: internet

Vurige slangen

Een ander voorbeeld zijn aan de ‘vurige slangen’ die het volk van Israël aanvallen nadat het volk ongehoorzaam is geweest. Dit is na te lezen in het het eerste gedeelte (Oude Testament) van de Bijbel. Het gaat hier over hele giftige slangen waarvan de beet onherroepelijk dodelijk is, behalve als er een middel aangewend werd. Het middel is er hier een koperen slang wat God gebruikt voor genezing. De mensen die naar deze slang kijken worden namelijk weer beter. Het Bijbelverhaal is te lezen in het Bijbelboek Numeri hoofdstuk 21 vers 9:

Lees verhaalgemakkelijke versie


Mozes met de koperen slang – bron: gospelimages.nl

Spelen met een adder

In de Bijbel staan ook andere beelden over slangen waarbij het gaat over het kwaad dat overwonnen is. In het Bijbelboek Jesaja wordt een beeld geschetst hoe het in de hemel zal zijn. In dit gedeelte gaat het het over hele jonge kinderen die spelen bij het hol van een adder en giftige slangen vastpakken. Een voorstelling die nu onmogelijk is, maar straks mogelijk wordt. Je kunt dit lezen in de Bijbel in het Bijbelboek Jesaja – Hoofdstuk 11 vers 8:

Lees verhaalgemakkelijke versie


Afbeelding van een volmaakte wereld – bron: gospelimages.nl

Immuun voor een adder

Jezus gebruikt na Zijn opstanding ook een voorbeeld wat gaat over slangen. Hij zegt tegen Zijn volgelingen dat zij slangen op zullen pakken en immuun zullen zijn voor iets wat giftig is. Dit is ook een teken van overwinning van het kwaad door het werk van Jezus. Zo kun je begrijpen dat het werk en de woorden van Jezus echt waar zijn. Je kunt dit lezen in het Bijbelboek Markus – Hoofdstuk 16 vers 18:

Lees verhaalgemakkelijke versie

Paulus gebeten door een adder

Het voorgaande (de belofte van Jezus) gebeurt wel in heel bijzondere zin in het verhaal van Paulus. Hij is op weg naar Rome, omdat hij zich heeft laten beroepen op de keizer. Eerder was hij opgepakt omdat hij de boodschap van het Evangelie, van Jezus doorgaf. Tijdens de reis naar Rome steekt een storm op en na veel dagen vergaat het schip. De volledige bemanning komt door de hulp van God op het eiland Malta.

Hieronder zie je de actuele kaart van Malta waar dit gebeurd is:


Eiland Malta – Google Maps

Op Malta worden de drenkelingen gastvrij ontvangen. Terwijl ze bij een vuur zitten om op te warmen raapt Paulus hout op en legt dat op het vuur. Een adder is waarschijnlijk wakker geworden en bijt in de hand van Paulus. De bevolking denkt daardoor dat Paulus een moordenaar is en dat de goden wraak nemen. Maar Paulus schudt de adder van zich af en er gebeurd niets met hem. Iedereen is verbaasd omdat er zo iets wonderlijks gebeurd. Lees deze gebeurtenis in het Bijbelboek Handelingen – Hoofdstuk 28:

Lees verhaalgemakkelijke versie

De bevrijding van het kwaad

In een ander Bijbelgedeelte gebruikt Jezus het beeld van de vurige slangen in de woestijn (wat hierboven al is geschreven). De slangen beten het volk van Israël als straf op hun ongehoorzaamheid. Iedereen die naar de koperen slang keek werd beter. Zo gebruikt Jezus dit beeld later met de volgende woorden:

“Net zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon van de mensen (Jezus) verhoogd worden, zodat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
Bijbelboek Johannes – hoofdstuk 3 vers 15

Lees verhaalgemakkelijke versie

Wat betekent dit voor jou?

Er is kwaad in de wereld gekomen en ook in jouw leven. De gevolgen zijn onherroepelijk. Maar er is een boodschap van hoop. Jezus is gekomen om ook jou te zoeken en zalig te maken. Iedereen die om vergeving vraagt en door het geloof op Jezus ziet, wordt genezen van het gif van de zonde. Je mag dan voor Hem leven en later voor altijd bij Hem zijn. Door dit te doen en te geloven wordt je écht gelukkig!

023-head2

Dit artikel is gepubliceerd door Arjan Lobbezoo initiatiefnemer van deze website. Ik ben in het dagelijkse leven werkzaam binnen de ICT en publiceer regelmatig artikelen en columns.

Heb je vragen over dit artikel of over het geloof? Neem dan gerust eens contact op. Dit kan via mijn persoonlijke website of via het contactformulier