Is de Bijbel een boek van God?

Dit is een belangrijke vraag. Als de Bijbel van God zelf is dan is het een inderdaad bijzonder boek. Als het een boek uitsluitend van menselijke auteurs is dan heeft de Bijbel dus geen specifiekere positie boven andere boeken. Hoe zit dat precies?

Als eerste moet je weten dat de Bijbel een verzameling is van verschillende boeken. Dit noemen we de Bijbelboeken. Oorspronkelijk waren dit handgeschreven rollen en brieven. Deze zijn uiteindelijk samengevoegd tot één boek.

Deze Bijbelboeken (brieven) zijn geschreven in de tijd van de Bijbel door mensen. Deze schrijvers hadden een band met God en kenden Hem heel goed. Zij hebben door inspiratie de boodschap van God doorgekregen en doorgegeven door deze boodschap op te laten schrijven.

Aan het ontstaan van de Bijbel is dus een heel menselijk proces vooraf gegaan. Mensen zijn ingeschakeld om de boodschap door te geven. De boodschap van God! Ik wil dit graag duidelijk maken met een voorbeeld;

 

Voorbeeld: als een secretaresse een brief stuurt namens een opdrachtgever, dan is de tekst geschreven door de secretaresse, maar de inhoud van de brief bevat de tekst met de bedoeling van de opdrachtgever.

Deze vergelijking kun je ook maken met de Bijbel. God stuurt zijn boodschap aan jou doormiddel van de schrijvers van de Bijbel die dit namens Hem hebben opgeschreven.

 

In de tijd van de Bijbel sprak God soms op bijzondere manieren tot de Bijbelschrijvers. Er zijn verschillende plaatsen in de Bijbel waar de schrijver specifiek een opdracht krijgt om op te schrijven wat God bedoeld. De oorspronkelijke Bijbelteksten zijn geschreven in de Hebreeuwse en Latijnse taal.

Sinds dat de Bijbel er is zijn er Bijbelvertalers actief. Deze mensen vertalen de Bijbel zo goed mogelijk in eigen en andere talen zodat alle volken het kunnen begrijpen. Zo kun je de Bijbel – en daarmee de boodschap van God – ook in het Nederlands en bijna iedere andere taal lezen.

 

Wat vind ik bijzonder:

  • De Bijbel is eeuwenoud en altijd doorgegeven
  • De Bijbel is er bijna in iedere taal vertaald
  • De woorden van God en Jezus (die zelf mens werd!) kunnen zo door iedereen gelezen worden
  • Veel mensen lezen de Bijbel vanuit huis, groepjes en kerk
023-head2

Dit artikel is gepubliceerd door Arjan Lobbezoo initiatiefnemer van deze website. Ik ben in het dagelijkse leven werkzaam binnen de ICT en publiceer regelmatig artikelen en columns.

Heb je vragen over dit artikel of over het geloof? Neem dan gerust eens contact op. Dit kan via mijn persoonlijke website of via het contactformulier