Held of gelovige?

Oorlog, spanningen, het nieuws staat er vol mee! Met alles wat er op dit moment gebeurt in de wereld en in Oost-Europa. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren in de toekomst.

Ik denk dat veel mensen een gevoel hebben van “Help! Ik ben overgeleverd”. Overgeleverd aan de orde van de dag, economie, wereldleiders, dictators, dreiging, iets onbekends. Maar weet je dat we uiteindelijk afhankelijk zijn van God? Hij heeft met alles een goede bedoeling. Hij heeft ook het beste met jou voor!

We blijven dan wel met de vraag zitten: waarom gebeurt er zoveel waar niemand iets van begrijpt? Als je om je heen kijkt, en de nieuwsberichten leest, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat er weinig van Gods goedheid te zien is. Hoe komt dat toch? En hoe kun je Gods liefde toch wel ervaren. In dit artikel probeer ik er wat over te zeggen.

Wat heeft God te zeggen?

We leven in onze westerse wereld met ‘iets’ wat er nog over is van een christelijke traditie. Velen leven los van God. De overige (niet westerse) wereld snapt vaak weinig meer van het christelijke sausje wat er nog over is. Juist omdat belangrijke normen – christelijke leefregels – vervagen.

Ik denk dat God, met alles wat gebeurt, ons wat te zeggen heeft. Door onze vrije en vaak publieke verkeerde levenswijze ontstaan m.i. veel spanningen op deze wereld. In de tijd van de Bijbel was oorlog ook vaak een gevolg van verkeerde keuzes van de mensen. Op gehoorzaamheid aan God volgde vaak vrede en voorspoed.

Maar tegelijk mogen we onze ogen niet sluiten voor meedogenloosheid en tirannie. Eigenlijk vind ik dat we als Westerse samenleving hulp moeten bieden overal waar dat nodig is. Want het ‘klaarstaan voor een ander’ en liefde, recht en barmhartigheid doen zijn toch typische elementen die je als ‘christelijke’ natie moet koesteren en doorgeven. Juist nu velen van ons het zelf nog (relatief) goed hebben.

Ik denk dat we inspirerende voorbeelden nodig hebben. Voorbeelden van helden die barmhartigheid tonen en als het ware de wereld redden. Of misschien gewone gelovige en barmhartige mensen. Niet meteen wapens oppakken, maar eerst nadenken, denken aan de ander. En bereid zijn het risico te nemen om alles op te geven. Dat deed Jezus ook. Dat kun je lezen in andere verhalen in de Bijbel.

Ik neem je graag mee in onderstaande Bijbelverhalen:

Verhaal – Gideon

Gideon is een Israëlitische jongeman en leeft rond 1175 voor Christus. Gideon heeft veel vragen over de omstandigheden waar hij en zijn volk op dat moment in leven. Hij vraagt zich af waar de God is die in het verleden zoveel grote dingen heeft gedaan. Er zijn veel dreigingen van de vijanden. Zij vallen keer op keer het land in, en er is dus veel onzekerheid, ook bij Gideon.

Toch roept God hem om leiderschap te gaan tonen en de strijd aan te gaan. Hij krijgt eerst de opdracht om de afgodendienst te stoppen en het dienen van de ware God te herstellen. Met een handjevol dappere mannen gaat hij uiteindelijk de strijd aan en overwint. Het volk wil graag dat Gideon koning wordt, maar dat wil hij niet. Alleen God is hun koning. Later maakt hij een afgod waardoor het volk misleid wordt.

Lees hier het verhaal:
Bijbelboek Richteren Hoofdstuk 6-9
Gemakkelijke versie

Verhaal – De barmhartige Samaritaan
bron: gospelimages.nl

Jezus vertelt een gelijkenis (verhaal met een betekenis). Het verhaal gaat over een man die op reis is. Onderweg valt hij in de handen van rovers die hem zijn kleren afnemen en hard slaan en hem halfdood achterlaten. Daarna komen er drie mensen langs. Eerst een priester. Daarna een geestelijke (Leviet). En als laatste een Samaritaan. De priester en geestelijke lopen door, maar de Samaritaan, die bij de vijanden hoort, ontfermt zich over het slachtoffer. Hij verbindt en verzorgt hem en brengt hem in een herberg waar hij goed voor de man laat zorgen.

Lees hier het hele verhaal:
Bijbelboek Lukas 10 vers 30 t/m 37
Gemakkelijke versie

Held of gelovige?

Wat opvalt is dat Gideon eerst de dienst van God herstelt (1) en daarna pas de aardse strijd aangaat en daardoor de vrede en rust in het land kan herstellen (2). Ongelooflijk jammer dat hij op het laatst weer terugvalt en verkeerde keuzes maakt. Maar ook wel weer typisch menselijk, iets om alert op zijn. Helden kunnen dus ook weer terugvallen. De heldendaad zelf geeft geen garantie en is niet ‘zaligmakend’.

Je leest ook zoiets tegenstrijdigs in het verhaal wat Jezus vertelde over de barmhartige Samaritaan. Heel mooi wat er gebeurt, echt een voorbeeld! Maar de ‘kerkelijke’ vertegenwoordigers (wij westerse wereld?) zijn in tussentijd wel doorgelopen. Een gemiste kans! De Samaritaan laat ons wel zien waar het echt om gaat, wat Jezus bedoelt.

Heldendaden zijn mooi, maar een christen geloofd dat echte vrijheid er alleen is door het geloof in God en Jezus en het volgen van Hem. In de Bijbel wordt dat ook wel een ‘waar geloof’ genoemd. Dus niet algemeen geloven of zelf de held uithangen, maar het echte geloof vinden.

Hoe kan dat?

Juist in deze complexe en zondige wereld moet ons uitgangspunt niet zozeer liggen in wat er hier allemaal gebeurd. Maar we mogen zoeken naar wat God wil geven en leren. En Zijn liefde gaan zien dwars door alle dingen die gebeuren. Misschien wel doordat helden of gelovigen alles op durven te gaan geven. En toch uit gaan blinken in iets mooiers: een vast geloof en vertrouwen!

Geloven is niet iets wat je verdiend of zelf zo goed doet. Maar je kunt het voor niets krijgen als je gelooft wat Jezus zegt en gedaan heeft. En hier krijg je ook veel bij. Want God zal dan je leven veranderen en vernieuwen. En geeft je dan broeders en zusters. Mensen die voor jou klaar staan en voor je bidden. En waardoor jijzelf ook Zijn licht door mag gaan geven in deze donkere wereld!

Om over na te denken
  • Echte helden bidden! Mee eens of niet?
  • Terugkeer naar God zal vrede geven. Mee eens of niet?
  • Wat betekent het zijn van een ‘christelijke natie’ volgens jou?
  • Heb je vijanden lief (zie verhaal Samaritaan). Mag je bidden voor dictators?
  • Geloof je dat er eenmaal een nieuwe/betere wereld zal komen?
Om te doen!
  • Danken voor iedere dag waarin vrede is.
  • Bidden voor vrede en voor hen die het moeilijk hebben.
023-head2

Dit artikel is gepubliceerd door Arjan Lobbezoo initiatiefnemer van deze website. Ik ben in het dagelijkse leven werkzaam binnen de ICT en publiceer regelmatig artikelen en columns.

Heb je vragen over dit artikel of over het geloof? Neem dan gerust eens contact op. Dit kan via mijn persoonlijke website of via het contactformulier